Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, w którym społeczność szkolna podejmuje starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Nadrzędnym celem jest zdrowy styl życia , dlatego uczniowie naszej szkoły wzięli  udział w konkursie na plakat pt. „ Zasady zdrowego odżywiania”.

Uczniowie wraz z wychowawcami z dużym zaangażowanie podjęli działania w ramach godzin wychowawczych, mające na celu propagowanie nawyków prozdrowotnych. Podsumowaniem zajęć było wykonanie plakatów. Poziom wykonania wszystkich prac był bardzo wysoki, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje plakat wykonany przez Kamila Michalika i Dominika Małuchy z klasy VI.

Organizatorzy:

Pedagog szkolny Beata Kot

Nauczyciel biologii Małgorzata Cedzidło