Uczniowie klas czwartych w ramach realizacji projektu Lepsza Szkoła  na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego obserwowali swoje postępy w nauce. Natomiast mgr Jadwiga Kuś, koordynator projektu edukacyjnego, dzięki wystandaryzowanym narzędziom diagnostycznym mogła rytmicznie badać wyniki nauczania z języka polskiego.

 

We wrześniu klasy czwarte przystąpiły do projektu edukacyjnego "Lepsza szkoła". Uczniowie na lekcjach języka polskiego, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy: test na wejście, pięć testów sprawdzających do kolejnych rozdziałów podręcznika "Między nami" oraz test całoroczny.

Po każdym teście można porównać wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

"Lepsza szkoła" to wygodne i praktyczne narzędzie do monitorowania i analizy postępów uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego.