Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie klasy pierwszej z nauczycielami i rodzicami przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Klub Bezpiecznego Puchatka". Podczas cyklicznych zajęć dzieci utrwalały wiedzę o zasadach ruchu drogowego, uczyły się, jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Z udziałem zaproszonych przedstawicieli policji pierwszaki analizowały trudne i niebezpieczne sytuacje drogowe, domowe i szkolne.

Czytaj więcej: Z Puchatkiem bezpiecznie do szkoły ruszamy i razem do domu wracamy ! - rok szkolny 2016/17 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie z klas pierwszych szkoły podstawowej uczestniczyli w programie "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Na zajęciach przypominali sobie znane im już zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zdobywali wiedzę, jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy oraz jak unikać zagrożeń. Przy pomocy wychowawczyń i rodziców dzieci wykonywały zadania w książeczce, utrwalając w ten sposób zdobyte już wiadomości. W dniach od 15 do 21 grudnia 2015 roku pierwszoklasiści rozwiązywali Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Wyniki testu jednoznacznie wskazały na wysoki poziom wiedzy pierwszaków z zakresu bezpieczeństwa, z czego wychowawczynie są bardzo zadowolone. Dzieci uzyskały Dyplom Akademii Bezpiecznego Puchatka oraz certyfikat potwierdzający udział w VII edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka w roku szkolnym 2015/2016.

W ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka” brali udział uczniowie klas 1a i 1b.

Na zajęciach szkolnych uczniowie zdobywali wiedzę na temat zachowania bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze.

Dzieci uzupełniały książeczki edukacyjne, oglądały film, wspólnie z nauczycielami tworzyły gazetki. Zaproszeni policjanci przeprowadzili zajęcia, których celem było utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, doskonalenie umiejętności przewidywania niebezpiecznych sytuacji w różnych sytuacjach życia codziennego.

W ostatnim tygodniu listopada pierwszoklasiści rozwiązywali zadania zawarte w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, którego celem było podsumowanie nabytej wiedzy. Dzieci bardzo dobrze odpowiadały na pytania, dzięki czemu nasza szkoła zdobyła prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

wychowawczynie klas: Halina Liberda i Ewa Papież