Projekt zrealizowany w roku szkolnym 2015/2016

prowadząca - mgr Klaudia Biedrońska

Grupa YOUNGSTER życzy gimnazjalistom powodzenia na egzaminach.

Uczniowie klas III gimnazjum, objęci Programem Youngster, wzięli udział w konkursie projektów klasowych ,,Teenagers in action”, zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan Polska i Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu brzmi ,,NIE BĄDŹ BIERNYM ŚWIADKIEM PRZEMOCY”. 

W ramach zadania konkursowego uczniowie zorganizowali i przeprowadzili działania, mające na celu propagowanie postaw pro-aktywnych wobec ewentualnych aktów agresji rówieśniczej  oraz działania promujące szeroko rozumiane pozytywne relacje, jako strategie zapobiegające negatywnym zjawiskom. Przed przystąpieniem do opracowania planu działań każda z grup zapoznała się z filmem prof. Jacka Pyżalskiego, konsultanta merytorycznego i jednocześnie przewodniczącego jury tegorocznej edycji konkursu.

Czytaj więcej: Youngstersi w akcji

Wishing you a Happy Easter! May the Easter bunny bring you lots of chocolate and may it be a wonderful time spent with your friends and family.
 
Youngsters