Uczniowie klas III gimnazjum, objęci Programem Youngster, wzięli udział w konkursie projektów klasowych ,,Teenagers in action”, zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan Polska i Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu brzmi ,,NIE BĄDŹ BIERNYM ŚWIADKIEM PRZEMOCY”. 

W ramach zadania konkursowego uczniowie zorganizowali i przeprowadzili działania, mające na celu propagowanie postaw pro-aktywnych wobec ewentualnych aktów agresji rówieśniczej  oraz działania promujące szeroko rozumiane pozytywne relacje, jako strategie zapobiegające negatywnym zjawiskom. Przed przystąpieniem do opracowania planu działań każda z grup zapoznała się z filmem prof. Jacka Pyżalskiego, konsultanta merytorycznego i jednocześnie przewodniczącego jury tegorocznej edycji konkursu.

 

,,BĄDŹ DOBRYM PRZYJACIELEM”

Grupa I wyszukała w Internecie wiele gier i zabaw przeciwko agresji, przygotowała pomoce dydaktyczne i przeprowadziła zajęcia w klasach zerowych w celu promowania pozytywnych relacji.

 

,,GRZECZNOŚĆ JEST ZARAŹLIWA”

Grupa II przeprowadziła trzy akcje. Najpierw zorganizowała wystawę plakatów pt. ,,Stop wulgaryzmom”. Potem przyozdobiła szkołę zwrotami grzecznościowymi, w celu podkreślenia, że słowa są równie ważne jak czyny. Poza tym przypomniała dobre maniery przez szkolny radiowęzeł  i przeprowadziła konkurs o tytuł damy i dżentelmena gimnazjum.

  

,,POWIEDZ NIE CYBERPRZEMOCY”

Gimnazjalistki z grupy III zdecydowały się na działanie przeciw cyberprzemocy. Dziewczyny przygotowały wystawę plakatów oraz nagrały filmik w języku polskim i angielskim, w którym apelują o szacunek wobec wszystkich i kulturalne zachowanie w przestrzeni wirtualnej.

   

Z przeprowadzonych działań uczestnicy przygotowali video-raporty w języku angielskim i  wysłali prace na konkurs. Najważniejsze jednak było zaangażowanie uczniów w promowanie dobrych manier, kultury słowa, pozytywnych relacji oraz szacunku wobec drugiego człowieka  w codziennym życiu i wirtualnej przestrzeni.