PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Zadanie

Kryterium sukcesu

Metody realizacji

Wykonawcy

Termin

Zapoznanie społeczności szkolnej  z planem i priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w działania zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest poprawienie poziomu prawidłowych zachowań w zakresie kultury osobistej.

 

 

Informacja o realizacji planu i pracy nad problemem priorytetowym

 „Z kulturą osobistą na ty”.

oraz proponowanymi formami realizacji. Uzyskanie akceptacji rady pedagogicznej  i zaproszenie wszystkich nauczycieli  do współpracy.

 

B.Kot

 

wrzesień/ październik

Uczniowie znają plan pracy szkoły oraz  problem priorytetowy  SzPZ na rok szkolny 2017/2018.

 

Przedstawienie uczniom  problemu priorytetowego, nawiązanie współpracy z SU.

 

B.Kot

SU

wrzesień/ październik

Kultura  ucznia na co dzień

 

 

Kształtowanie wśród uczniów odpowiedniego zachowania podczas pobytu w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa.

 

Opracowanie przez poszczególne zespoły klasowe, w formie plakatów, kodeksu kulturalnego ucznia, zawierającego zasady zachowania podczas:

-        zajęć lekcyjnych,

-        przerw,

-        uroczystości szkolnych,

-        wycieczek,

-        w kościele,

-        w kinie lub teatrze;

oraz zasady zachowania wobec:

-        rówieśników,

-        dorosłych.

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień/

styczeń

 

 

Ekspozycja plakatów w holu szkolnym

SU

Diagnoza znajomości zasad savoir-vivre

 

Ankieta na temat „Czy wiem jak się zachować?” przeprowadzona wśród uczniów:

 

luty

klas 7 i oddziałów gimnazjalnych,

klas 4-6

klas 1-3

wychowawcy

opracowanie ankiety i jej wyników

B.Kot

ranking klas – ekspozycja na gazetce SU

SU

Nasi idole - ludzie godni naśladowania

 

Ukazywanie korzyści płynących z naśladowania osób z autorytetem, przyjmowania za wzór właściwych idoli.

 

Zorganizowanie konkursu dla uczniów klas 4-7 pod hasłem „Mój idol”.

 

 

  marzec/ kwiecień

Zapoznanie uczniów z regulaminem.

B.Kot

Chętni uczniowie przygotowują plakat, który zawiera uzasadnienie wyboru idola.

wychowawcy

Ekspozycja plakatów w holu szkolnym.

SU

Rozdanie nagród.

dyrektor