prowadzący zajęcia - mgr Wiesław Ociepka

Tradycją Pisarzowej stały się świąteczne spotkania społeczności wiejskiej podczas przedstawień realizowanych przez szkolne koło teatralne z okazji świąt Bożego Narodzenia. W tym roku również mogliśmy liczyć na życzliwość i obecność pisarzowian.

Czytaj więcej: Świąteczne przedstawienie

„Umiemy żyć obok zła,
Nauczmy się wreszcie żyć obok siebie…”

Słowa piosenki Zbigniewa Wodeckiego stały się mottem tegorocznych jasełek przygotowanych przez koło teatralne pod kierunkiem mgr. Wiesława Ociepki. Godzinne przedstawienie wystawione dwukrotnie – najpierw dla społeczności uczniowskiej, a następnie dla emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli samorządu oraz pracowników szkoły - skłoniło do zadumy nad kondycją współczesnego człowieka, kierującego się często konformizmem, pozostającym w sprzeczności z chrześcijańskimi wartościami.

Jasełka zostaną wystawione ponownie, tym razem dla społeczności lokalnej, w niedzielę (30 grudnia) o godz. 16:15. Serdecznie zapraszamy!

Opiekun koła teatralnego

Czytaj więcej: JASEŁKA 2018